AZYL PRO MILENCE V OSTRAVĚ PŘEJE PEVNÉ ZDRAVÍ

30.03.2020 18:18

Vážení zákazníci azylu pro milence v Ostravě, přejeme Vám hodně zdraví a pevné nervy v dnešní nelehké době. Těšíme se na Vaši návštěvu v azylu pro milence Ostrava